Trang chủ Tags Phú Thọ

Tag: Phú Thọ

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Phú Thọ: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Phú Thọ – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 01/10/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1557/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 8 năm 2019

Ngày 15/8/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1287/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 7 năm 2019

Ngày 15/7/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1089/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 09/05/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 651/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 4 năm 2019

Ngày 02/04/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 449/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 3 năm 2019

Ngày 18/03/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 367/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 12/02/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 206/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 10/01/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 46/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 14/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 2155/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 11 năm 2018

Ngày 15/11/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 1930/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI