HDSD Phú Thọ: đơn giá nhân công 1639/QĐ-UBND và giá ca máy 2324/QĐ-UBND năm 2020.

3078
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ngày 24/07/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quyết định số 1639/QĐ-UBND

Ngày 03/09/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quyết định số 2324/QĐ-UBND

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định 1639/QĐ-UBND và 2324/QĐ-UBND để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người tải về để sử dụng nhé:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở:

– Giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo 3463/2017;
– Giá Nhân công gốc nhập sẵn theo 1639/2020;
– Giá Ca máy gốc nhập sẵn theo 2324/2020;
– Toàn bộ được nhân với định mức 10/2019/TT-BXD – đã sửa đổi, bổ sung theo 02/2020/TT-BXD.

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL
– Bảng Nhân công giữ nguyên giá gốc
– Sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy (tích chọn: không bù giá NC)
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!