Trang chủ Bài viết hướng dẫn dử dụng

Bài viết hướng dẫn dử dụng

Hướng dẫn lưu và tra nhóm công tác

Để thuận tiện cho người lập dự toán, chúng tôi có tính năng lưu và tra nhóm công tác. Với tính năng này các...

Hướng dẫn xóa nhanh vật liệu khác, máy khác

Với các công trình hạn chế vốn, chủ đầu tư không cho phép tính chi phí vật liệu khác, máy khác vào dự toán...

Hướng dẫn nhập hệ số vật tư

Trong quá trình lập dự toán, đôi khi chúng ta cần điều chỉnh hao phí định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành...

Xuất Excel: cách nối liền các hạng mục ở bảng Công trình

Với các công trình có nhiều hạng mục, Dự toán F1 tách riêng các hạng mục thành từng bảng riêng rẽ. Việc tách biệt...

Thái Nguyên – Hướng dẫn điều chỉnh giá ca máy 473/SXD-KT&VLXD

Ngày 28/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành Hướng dẫn số 473/SXD-KT&VLXD. Về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá ca...

Hướng dẫn tính cước vận chuyển bộ theo định mức 1149/QĐ-BXD

Định mức sửa chữa 1149/QĐ-BXD năm 2017 của Bộ Xây dựng có quy định về các công tác bốc xếp vật liệu rời, phế...

Tây Ninh: Hướng dẫn tính cước vận chuyển theo QĐ 2768/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá vận chuyển,...

Quảng Ngãi: hướng dẫn tính cước theo QĐ 250/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 03 năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 250/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày...

Nghệ An: Hướng dẫn tính chi phí vận chuyển vật liệu

Trong công bố giá vật liệu các quý, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An có kèm theo hướng dẫn tính...

Bắc Kạn – Hướng dẫn tính cước theo QĐ 07/2017/QĐ-UBND

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá cước vận...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI