Trang chủ Bài viết hướng dẫn dử dụng

Bài viết hướng dẫn dử dụng

Tây Ninh: Hướng dẫn tính cước vận chuyển theo QĐ 2768/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá vận chuyển,...

Quảng Ngãi: hướng dẫn tính cước theo QĐ 250/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 03 năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 250/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày...

Nghệ An: Hướng dẫn tính chi phí vận chuyển vật liệu

Trong công bố giá vật liệu các quý, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An có kèm theo hướng dẫn tính...

Bắc Kạn – Hướng dẫn tính cước theo QĐ 07/2017/QĐ-UBND

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá cước vận...

Hà Nội – hướng dẫn tính lương theo QĐ 869/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 02 năm 2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc công bố giá nhân công thị trường trong...

Hướng dẫn áp dụng thông tư 14/2017/TT-BXD

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô...

Cách sử dụng nút "Tra lại giá VL,NC,M": lấy giá của bộ đơn giá...

Nút "Tra lại giá VL,NC,M" sẽ hỗ trợ người sử dụng rút ngắn thời gian trong trường hợp đơn giá của địa phương không ban...

Cách xử lý khi bảng công trình có các ô màu vàng báo lệch...

Khi làm dự toán, dự thầu, đôi khi bạn thấy các ô đơn giá bị bôi mầu vàng. Khi đưa chuột đến thì sẽ...

Tách hạng mục, gộp hạng mục trong Dự toán F1

Trong quá trình lập dự toán, dự thầu, có những lúc chúng ta cần điều chỉnh từ phân chia công tác theo nhóm thành,...

Cách nhập cự ly vận chuyển đất, đá trong Phần mềm Dự toán F1

Trong quá trình lập dự toán, chúng ta thường xuyên phải tính chi phí vận chuyển đất, đá, cát. Bài viết sau sẽ làm...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI