HDSD HCM: Hướng dẫn lập dự toán HCM theo quyết định 2207/QĐ-UBND ngày 18/06/2020

3900

Ngày 18/06/2020, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định về việc “công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng quý 1 và 2 năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật nội dung theo quyết định 2207/QĐ-UBND để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người sẽ thực hiện một vài thao tác để hoàn thiện bộ đơn giá như sau:

1. Cập nhật dữ liệu HCM mới nhất

  • Chọn menu trợ giúp của phần mềm/cập nhật dữ liệu

Cửa sổ bên trái chọn “Hồ Chí Minh”, cửa sổ bên phải chọn “Cập nhật tất cả dữ liệu”

  • Kiểm tra lại đơn giá đang chọn theo trình tự mũi tên hình dưới để chọn các bộ đơn giá theo 2207/2020:

Tóm lược: (sử dụng giá vật liệu gốc của bộ đơn giá 3384/2016; đơn giá nhân công và giá ca máy được nhập sẵn và chia khu vực theo 2207/2020) x định mức 10/2019/TT-BXD.

-Giá vật liệu gốc đã nhập sẵn theo bộ 3384/2016 để tham khảo: khi lắp giá vật liệu mới hàng tháng mà không đủ hết cho các vật liệu thì người dùng sẽ bổ sung giá theo nhà cung cấp tại địa phương hoặc sử dụng lại giá đã nhập sẵn theo bộ đơn giá cũ 3384/2016.

– Giá nhân công và giá ca máy: đã được nhập sẵn và chia thành 2 khu vực cụ thể theo văn bản 2207/QĐ-UBND. Khi sử dụng người dùng sẽ tích chọn sẵn đơn giá theo khu vực như hình trên để giá nhân công và ca máy được tích hợp theo.

2. Nhập mã hiệu và khối lượng cho công tác ở bảng Công trình

3. Lắp giá thông báo ở bảng: vật liệu

Nhấp chuột phải vào nền bảng vật liệu chọn: Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Chọn thời điểm giá thông báo, chọn khu vực rồi chọn: lắp giá chi tiết

Với vật liệu chỉ có 1 giá duy nhất thì phần mềm đã tự chọn, với vật liệu có nhiều mức giá thì người dùng sẽ chọn lấy một giá phù hợp

Kết quả sau khi chọn: cột nguồn mua ghi rõ thời điểm và khu vực áp dụng mức giá vật liệu đó

4. Bảng nhân công: giữ nguyên đơn giá.

5. Bảng máy thi công: giữ nguyên đơn giá.

6. Áp giá hiện tại của vật liệu, nhân công, máy thi công cho bảng: công trình

Tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,Máy” ở bảng công trình/Yes

Chọn mẫu giá hiện tại và xác nhận việc lựa chọn đó: mặc định phần mềm chọn mẫu số 3

Kết quả sau khi tính đơn giá trực tiếp: giá hiện tại của tổng vật liệu, nhân công, máy thi công được cập nhật về bảng công trình:

Kết quả được liên kết từ bảng “Đơn giá chi tiết”:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!