HDSD Thanh Hóa: Hướng dẫn tính lương nhân công theo 2215/2020, tính giá ca máy theo 2710/2020 áp dụng cho định mức 10/2019

4979

Ngày 15/06/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định 2215/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa:

Ngày 10/07/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành tiếp quyết định số 2710/QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa:

Dự toán f1 đã nhập sẵn giá gốc vật liệu theo các bộ đơn giá 246->249/2017; lương nhân công vùng 2 theo 2215/2020; giá ca máy vùng 2 theo 2710/2020.

Như vậy, với vùng 2: người dùng chỉ cần lắp giá vật liệu mới nhất; giữ nguyên giá nhân công sẵn có;
bù chênh lệch giá nhiên liệu/năng lượng.

Với các vùng còn lại (vùng 1, 3 và 4): bảng vật liệu sẽ lắp giá vật liệu mới nhất; bảng nhân công sẽ tính đơn giá nhân công từng vùng theo 2215/2020; bảng máy thi công sẽ bù chênh lệch “giá nhiên liệu/năng lượng + chênh lệch giá nhân công điều khiển máy” các vùng so với vùng 2 mặc định sẵn.

Các bước thực hiện cụ thể:

1. Cập nhật bộ đơn giá Thanh Hóa mới nhất

Vào menu trợ giúp của phần mềm/cập nhật dữ liệu

Cửa sổ bên trái chọn “Thanh Hóa”, cửa sổ bên phải chọn “Cập nhật tất cả dữ liệu”

2. Nhập mã hiệu và khối lượng cho công tác ở bảng Công trình

3. Lắp giá thông báo ở bảng: vật liệu

Nhấp chuột phải vào nền bảng vật liệu chọn: Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Chọn thời điểm giá thông báo, chọn khu vực rồi chọn: lắp giá chi tiết

Với vật liệu chỉ có 1 giá duy nhất thì phần mềm đã tự chọn, với vật liệu có nhiều mức giá thì người dùng sẽ chọn lấy một giá phù hợp

Kết quả ở bảng tổng hợp vật liệu:

4. Tính lương ở bảng: nhân công

Vùng 2: giữ nguyên giá nhân công do nhân công đã được lắp sẵn giá theo vùng 2 quy định trong 2215/2020.
Vùng 1,3,4: nhấp chọn “Tính lương”

Cửa sổ hiện lên theo quyết định 2215/2020: chọn khu vực rồi đồng ý.

Nhấp nút “Áp giá hiện tại” để xác nhận việc tính toán:

Kết quả ở bảng “Tổng hợp nhân công”

5. Bù giá ca máy ở bảng: máy thi công

Vùng 2: giữ nguyên giá ca máy hoặc bù chênh lệch nhiên liệu/năng lượng do giá máy đã được nhập sẵn theo vùng 2 trong 2710/2020.
Vùng 1,3,4: bù chênh lệch giá nhiên liệu/năng lượng và giá nhân công điều khiển máy các vùng này so với vùng 2 mặc định sẵn.

  • Ở bảng Máy thi công, nhấp chọn: Bù giá ca máy
  • Nhấp chuột trái vào giá xăng rồi chọn: lắp giá

Phần mềm đã cập nhật liên tục giá nhiên liệu mới nhất theo Petrolimex:

  • Nhấp chuột trái vào giá điện rồi chọn: lắp giá

Mặc định phần mềm đang để chọn mức giá điện bình quân mới nhất theo QĐ 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019

  • Chọn lại vùng tính lương nhân công rồi nhấn nút “Áp bù giá” để xác nhận việc tính toán.
  • Kết quả ở bảng: Máy thi công

6. Trở lại bảng công trình để tích chọn: tính đơn trực tiếp cho vật liệu, nhân công, máy thi công

Khi đó kết quả ở bảng đơn giá chi tiết = công trình = vật liệu, nhân công, máy = tổng hợp dự toán hạng mục:

Một vài trường hợp cột thành tiền (VL,NC,M) ở bảng công trình lệch phần lẻ (phần nghìn) so với bảng tổng hợp vật liệu, nhân công, máy thi công thì người dùng sẽ bỏ hàm làm tròn đi như hình bên dưới:

Số liệu sẽ khác phần nghìn so với ban đầu. Ở dòng “lưu ý” trên rất quan trọng, mọi người cần làm theo thì giá trị các bảng mới trùng nhau: bấm “ctrl + f5″/yes ở bảng “TH dự toán hạng mục”, kết quả các bảng như sau:

Nếu giá tiền ở cột “Giá trị” bị lẻ thì người dùng đặt chuột vào ô bất kỳ thuộc cột đó rồi nhấp chuột trái 1 lần vào biểu tượng ẩn phần thập phân sau dấu phẩy ở trên thanh công cụ:

Để diễn giải cho kết quả giá ca máy hiện tại, người dùng in thêm bảng bù giá ca máy:
Giá ca máy hiện tại sau khi bù giá ở bảng này = giá ca máy hiện tại ở các bảng liên quan.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!