Thái Nguyên – Hướng dẫn điều chỉnh giá ca máy 473/SXD-KT&VLXD

5145

Logo Dự toán F1Ngày 28/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành Hướng dẫn số 473/SXD-KT&VLXD. Về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá ca máy thi công và phương pháp bù trừ chi phí nhiên liệu trong dự toán xây dựng công trình.

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên. Trong tập bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND, giá ca máy của các loại ô tô vận tải thùng trọng tải từ 5T-20T và ô tô tự đổ trọng tải từ 5T-27T bị sai lệch do tính nhầm giá dầu diezel (11.291 đ) thành giá xăng (15.000 đ).

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Thực hiện theo điều 3, quyết định 1312/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Xây dựng hướng dẫn phương pháp bù giá ca máy và phương pháp bù chi phí nhiên liệu của các loại ô tô trên như sau:

Giá ca máy thời điểm lập dự toán = giá ca máy gốc + định mức nhiên liệu x (giá diezel hiện tại – giá diezel gốc + giá diezel gốc – giá xăng gốc)

Trong biểu thức trên chúng ta thấy có hai “giá diezel gốc” đối dấu nhau nên có thể lược bỏ được. Vậy chúng ta có biểu thức đơn giản hơn bên dưới:

Giá ca máy thời điểm lập dự toán = giá ca máy gốc + định mức nhiên liệu x (giá diezel hiện tại – giá xăng gốc)

Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật nội dung hướng dẫn này này. Mời mọi người xem hướng dẫn sau:

* Lưu ý: nếu bạn không tìm thấy dòng “TNG_2018_QD_473_DCCM” thì có nghĩa là bạn chưa cập nhật đơn giá Thái Nguyên mới nhất. Xin vui lòng xem hướng dẫn cập nhật đơn giá.

Các thao tác còn lại như nhập giá nhiên liệu hiện tại và bấm “Áp bù giá”, các bạn thực hiện như bình thường. Nếu chưa biết cách tính bù giá ca máy, xin vui lòng xem hướng dẫn bù giá ca máy ở mục 19.

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!