Sau khi cài đặt mới Dự toán F1, mặc định chỉ có 2 bộ đơn giá Hà Nội và Hồ Chí Minh. Bạn sẽ cần tải đơn giá của tỉnh mình về để sử dụng.