Trang chủ Tags Điều chỉnh dự toán

Tag: Điều chỉnh dự toán

Bình Dương – Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá nhân công 2018

Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản số 4814/UBND-KTN. Về việc điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi...

Phú Yên – Hướng dẫn điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích năm...

Ngày 26/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Thông báo số 111/TB-SXD. Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán dịch vụ...

Thái Nguyên – Hướng dẫn điều chỉnh giá ca máy 473/SXD-KT&VLXD

Ngày 28/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành Hướng dẫn số 473/SXD-KT&VLXD. Về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá ca...

Phú Yên – Hướng dẫn điều chỉnh dự toán năm 2018

Ngày 16/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Thông báo số 76/TB-SXD. Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI