Lựa chọn bảng và hạng mục khi xuất Excel

6029

Phần mềm dự toán F1 cho phép bạn lựa chọn bảng và hạng mục khi xuất Excel.

Bằng cách này file Excel bạn xuất ra chỉ có các bảng và hạng mục bạn cần. Điều này còn giúp quá trình xuất Excel được nhanh hơn. Ngoài ra bạn có thể lựa chọn file Excel có liên kết hoặc không.

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1