HDSD Bình Định: đơn giá nhân công 6632/UBND-KT; giá ca máy 6633/UBND-KT năm 2020.

2720
DCIM\100MEDIA\DJI_0030.JPG

Ngày 02/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định theo văn bản số 6632/UBND-KT

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định theo văn bản số 6633/UBND-KT.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo văn bản số 6632/UBND-KT6633/UBND-KT để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Mọi người tải về để sử dụng nhé:

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình trên trước khi sử dụng phần mềm. Nội dung tóm lược như sau:

Đơn giá do F1 tự xây dựng trên cơ sở:

– Giá Vật liệu gốc nhập sẵn theo 5522/2013;
– Giá Nhân công gốc nhập sẵn theo 6632/2020;
– Giá Ca máy gốc nhập sẵn theo 6633/2020;
– Toàn bộ được nhân với định mức 10/2019/TT-BXD – đã sửa đổi, bổ sung theo 02/2020/TT-BXD.

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhập mã hiệu, khối lượng công việc ở bảng Công trình
– Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL
– Bảng Nhân công giữ nguyên giá trị
– Sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy (tích chọn: không bù giá NC)
– Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!