Đơn giá Hậu Giang 2020: quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

5594

Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quyết định số 1782/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 05 phần:

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:
  • Mức lương đầu vào: giá nhân công theo quyết định 104/QĐ-SXD ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
    Giá diezel: 11.118 đ/lít
  • Giá xăng: 13.890 đ/lít
  • Giá điện: 1.864,44 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 1782/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!