Trang chủ Tags Hậu Giang

Tag: Hậu Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hậu Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 14/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 235/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 13/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 212/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

HDSD Hậu Giang 2022: đơn giá nhân công, giá ca máy 84/QĐ-SXD.

Ngày 15/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 14/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 186/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 15/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 172/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 08/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 136/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 15/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 122/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 12/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 96/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 14/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 79/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 14/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 58/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI