Trang chủ Tags Hậu Giang

Tag: Hậu Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hậu Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 16/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 80/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 14/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 59/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 13/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 47/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 17/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 31/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 16/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 17/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Đơn giá Hậu Giang 2022: quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 15/12/2022.

Ngày 15/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 13/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 252/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 14/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 235/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 13/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 212/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

HDSD Hậu Giang 2022: đơn giá nhân công, giá ca máy 84/QĐ-SXD.

Ngày 15/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI