Trang chủ Tags Hậu Giang

Tag: Hậu Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hậu Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 15/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 172/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 08/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 136/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 15/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 122/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 12/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 96/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 14/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 79/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 14/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 58/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 16/02/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 47/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày _/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số _/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 07/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 182/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 11/11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 171/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI