Trang chủ Tags Hậu Giang

Tag: Hậu Giang

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hậu Giang: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 19/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 32/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 05/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 20/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 18/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 12/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 07/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 227/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 205/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 16/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 195/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 11/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 178/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 11/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 161/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 14/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 127/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 16/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 103/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI