Trang chủ Tags Đơn giá 2020

Tag: Đơn giá 2020

Đơn giá Yên Bái 2022: quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 28/06/2022.

Ngày 28/06/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo...

Đơn giá Bến Tre 2022: quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 20/12/2022.

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo quyết định...

Đơn giá Thái Bình 2022: quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 20/07/2022

Ngày 20/07/2022, UBND tỉnh Thái Bình đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần Xây dựng; phần Lắp đặt hệ...

Đơn giá Tây Ninh 2020: quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020

Ngày 17/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây...

Đơn giá Điện Biên 2020: phần dịch vụ công ích số 1999/QĐ-SXD và phần...

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh...

Đơn giá Bình Dương 2020: quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh...

Đơn giá Ninh Bình 2020: quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2021

Ngày 14/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh...

Đơn giá Hòa Bình 2020: quyết định số 149/QĐ-SXD ngày 28/12/2020

Ngày 28/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa...

Đơn giá Vĩnh Phúc 2020: quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021

Ngày 06/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh...

Đơn giá Tuyên Quang 2020: quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

Ngày 28/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI