Trang chủ Tags Đơn giá 2020

Tag: Đơn giá 2020

Đơn giá Tây Ninh 2020: quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020

Ngày 17/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây...

Đơn giá Điện Biên 2020: phần dịch vụ công ích số 1999/QĐ-SXD và phần...

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh...

Đơn giá Bình Dương 2020: quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh...

Đơn giá Ninh Bình 2020: quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2021

Ngày 14/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh...

Đơn giá Hòa Bình 2020: quyết định số 149/QĐ-SXD ngày 28/12/2020

Ngày 28/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa...

Đơn giá Vĩnh Phúc 2020: quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021

Ngày 06/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh...

Đơn giá Tuyên Quang 2020: quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

Ngày 28/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang...

Đơn giá Bình Phước 2020: quyết định số 3544/QĐ-SXD ngày 30/12/2020

Ngày 30/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo...

Đơn giá Hậu Giang 2020: đơn giá chuyên ngành điện 2464/QĐ-UBND

Ngày 28/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã công bố đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang...

Đơn giá Phú Thọ 2020: quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quyết...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI