Đơn giá Vĩnh Phúc 2020: quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021

5735
Làng gốm Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Ngày 06/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quyết định số 08/QĐ-UBND

Bộ đơn giá gồm 06 tập:

1. Đơn giá Phần xây dựng.

2. Đơn giá Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.

3. Đơn giá Phần khảo sát xây dựng công trình.

4. Đơn giá Phần sửa chửa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

5. Đơn giá Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

6. Đơn giá Phần lắp đặt thiết bị công nghệ.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định số 08/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!