Trang chủ Tags Vĩnh Phúc

Tag: Vĩnh Phúc

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Vĩnh Phúc: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Đơn giá Vĩnh Phúc 2020: quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021

Ngày 06/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 14/01/2021, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 151/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

HDSD Vĩnh Phúc: quyết định 4698/SXD-KTVLXD về đơn giá nhân công và giá ca...

Ngày 15/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 13/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3759/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày 07/8/2020, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 2829/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 1 năm 2020

Ngày 07/4/2020, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 1027/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 9 năm 2019

Ngày 14/10/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3638/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 8 năm 2019

Ngày 23/9/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3245/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 7 năm 2019

Ngày 07/8/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 2575/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 6 năm 2019

Ngày 02/7/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 2153/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI