Trang chủ Tags Vĩnh Phúc

Tag: Vĩnh Phúc

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Vĩnh Phúc: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 05/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 29/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 07/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3834/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 7 và 8 năm 2022

Ngày 13/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3465/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022 (giá thép)

Ngày 15/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3080/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 04/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 2536/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 16/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 874/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 10/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 103/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 05/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3784/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 08/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 2476/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 09/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 1236/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI