Trang chủ Tags Vĩnh Phúc

Tag: Vĩnh Phúc

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Vĩnh Phúc: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 1 năm 2024

Ngày 19/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 1125/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 4 năm 2023

Ngày 08/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 62/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 09/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 4214/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 10/07/2023, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 2727/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 07/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 1156/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 09/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 351/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 05/01/2023, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 29/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 07/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3834/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 7 và 8 năm 2022

Ngày 13/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3465/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022 (giá thép)

Ngày 15/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3080/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI