Trang chủ Tags Vĩnh Phúc

Tag: Vĩnh Phúc

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Vĩnh Phúc: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 04/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 2536/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 16/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 874/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 10/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 103/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 05/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3784/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 08/07/2021, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 2476/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 09/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 1236/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Đơn giá Vĩnh Phúc 2020: quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021

Ngày 06/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 14/01/2021, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 151/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

HDSD Vĩnh Phúc: quyết định 4698/SXD-KTVLXD về đơn giá nhân công và giá ca...

Ngày 15/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 13/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 3759/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI