Bắc Kạn – Hướng dẫn tính cước theo QĐ 07/2017/QĐ-UBND

4390

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Thay thế Quyết định số 1682/2011/QĐ-UBND ngày 20/09/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bành tỉnh Bắc Kạn.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Cách áp dụng quyết định này trong phần mềm F1 như sau:

1. Đến bảng Vật liệu => bấm Cước ô tô để đến bảng tính cước

2. Chọn biểu cước 07/2017/QĐ-UBND (nội tỉnh) hoặc 07/2017/QĐ-UBND (ngoại tỉnh)

3. Theo điều 3, giá cước trong quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Vì vậy chúng ta phải điều chỉnh ô VAT trong phần mềm F1 thành 0%.

Ảnh chụp từ Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn

4. Chọn phương tiện vận chuyển, nhập cự ly và loại đường:

5. Trường hợp cần vận chuyển trên 2 loại đường khác nhau, chúng ta sử dụng tính năng chuột phải => Thêm cung đường. Sau đó thực hiện lại các thao tác ở bước 4 ở trên.

6. Trường hợp cần vận chuyển vật liệu bằng xe máy, ngựa thồ, kéo mảng. Chúng ta có thể chọn các loại phương tiện này ở trong danh sách phương tiện. Sau đó nhập cư ly vận chuyển. Loại đường có thể nhập giá trị bất kỳ (từ 1 đến 6).

Lưu ý: việc tính toán cước hàng bậc 1 cho các loại phương tiện xe máy, ngựa thồ, kéo mảng khác với ô tô. Xin vui lòng tham khảo khoản b, điểm 1, Điều 6 quyết định này.

Bấm vào đây để xem các hướng dẫn khác