Trang chủ Tags Bắc Kạn

Tag: Bắc Kạn

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bắc Kạn: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bắc Kạn – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 03/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 887/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 708/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 418/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 287/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 12/01/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 112/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 11/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 2602/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 2314/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 27/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 2194/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 14/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 1341/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 10/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 608/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI