Trang chủ Tags Bắc Kạn

Tag: Bắc Kạn

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bắc Kạn: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 15/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 1195/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 15/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 514/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 10/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 18/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 08/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 1853/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày _/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số _/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 31/03/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 481/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 31/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 2401/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

HDSD Bắc Kạn: đơn giá nhân công 882/SXD-KTXD; giá ca máy 1251/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 04/06/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 30/9/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 1664/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày 18/6/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 981/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI