Trang chủ Tags Bắc Kạn

Tag: Bắc Kạn

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bắc Kạn: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bắc Kạn – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 2314/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 27/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 2194/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 14/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 1341/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 10/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 608/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 26/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 2523/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 13/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 1860/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 15/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 1195/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 15/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 514/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 10/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 18/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 08/10/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 1853/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI