Hướng dẫn bù giá ca máy từ thời điểm thông báo giá tới thời điểm hiện tại

7367

Với các địa phương có ban hành giá thông báo máy thi công máy định kỳ, khi lập dự toán chúng ta cần tính bổ sung thêm phần chênh lệch giữa giá nhiên liệu của kỳ công bố và thời điểm lập dự toán của chúng ta.

Bước 1: lắp giá thông báo máy thi công

Ở bảng Máy thi công, chúng ta bấm chuột phải và chọn “Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu – tất cả vật tư”.

Chúng ta chọn khu vực ở cửa sổ hiện ra và bấm “Lắp giá vật tư”. Nếu muốn lắp giá từ thời điểm cũ hơn thì ta có thể chọn ở mục “Thời điểm giá TB”.

Giá thông báo đã được lắp thành công.

Bước 2: bù giá ca máy

Ở bảng Bù giá ca máy, chúng ta bấm chuột phải và chọn “Lắp giá gốc nhiên liệu, thợ điều khiển máy (tất cả máy)” để điều chỉnh giá gốc về thời điểm giá thông báo vừa lắp ở bước trên.

Ta chọn giá gốc tương ứng với thời điểm và khu vực đã làm ở bước 1.

Tiếp theo, ở bảng Bù giá ca máy, chúng ta nhập vào giá nhiên liệu ở thời điểm lập dự toán.

Bấm Áp bù giá để đưa chênh lệch giá sang bảng Máy thi công. Lưu ý là chúng ta cần làm thao tác này mỗi khi bảng bù giá có thay đổi.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc tính bù nhiên liệu! Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả!