Đơn giá Thái Bình 2022: quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 20/07/2022

6409

Ngày 20/07/2022, UBND tỉnh Thái Bình đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần Xây dựng; phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình; phần Khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo quyết định số 1541/QĐ-UBND

Bộ đơn giá gồm 03 phần:

1. Đơn giá Phần xây dựng.

2. Đơn giá Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.

3. Đơn giá Phần khảo sát xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định số 1541/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!