Đơn giá Bình Dương 2020: quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020

5357
Bò nướng ngói

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quyết định số 4110/QĐ-UBND

Bộ đơn giá gồm 05 tập:

1. Đơn giá Phần xây dựng.

2. Đơn giá Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.

3. Đơn giá Phần khảo sát xây dựng công trình.

4. Đơn giá Phần sửa chửa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

5. Đơn giá Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định số 4110/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!