Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 12 năm 2020

3024

Ngày _/01/2021, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số _/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 12 năm 2020.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!