Trang chủ Tags Thừa Thiên Huế

Tag: Thừa Thiên Huế

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thừa Thiên Huế: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 2 năm 2021

Ngày 05/03/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 787/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 1 năm 2021

Ngày 02/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 444/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 12 năm 2020

Ngày _/01/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số _/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 11 năm 2020

Ngày 10/12/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 3990/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

HDSD Thừa Thiên Huế: giá nhân công 3401/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định số 3401/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 7 năm 2020

Ngày 26/8/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 2598/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 6 năm 2020

Ngày 17/7/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 2083/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 5 năm 2020

Ngày 15/6/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1693/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 4 năm 2020

Ngày 12/5/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1343/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 3 năm 2020

Ngày 09/4/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1028/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI