Trang chủ Tags Thừa Thiên Huế

Tag: Thừa Thiên Huế

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thừa Thiên Huế: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 11/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 2524/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 05/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1936/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 10/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1586/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 18/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1273/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 727/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 15/02/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 385/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 16/01/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 156/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 06/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 4715/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 03/11/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 4171/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 11/10/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 3773/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI