Trang chủ Tags Thừa Thiên Huế

Tag: Thừa Thiên Huế

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thừa Thiên Huế: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 14/09/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 3335/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 05/08/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 2878/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 08/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 2520/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 03/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1989/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 04/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1519/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 08/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1184/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 11/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 792/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 17/02/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 476/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 07/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 64/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 10/12/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 4778/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI