Trang chủ Tags Thừa Thiên Huế

Tag: Thừa Thiên Huế

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Thừa Thiên Huế: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 07/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 64/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 10/12/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 4778/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 02/11/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 4070/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 30/09/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 3610/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 8 năm 2021

Ngày 30/08/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 3185/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 7 năm 2021

Ngày 29/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 2737/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 6 năm 2021

Ngày 08/07/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 2473/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

HDSD Thừa Thiên Huế: giá nhân công 3401/QĐ-UBND; giá ca máy 610/QĐ-UBND.

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định số 3401/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 5 năm 2021

Ngày 03/06/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 2011/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 10/05/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1623/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI