Trang chủ Tags Bình Dương

Tag: Bình Dương

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Dương: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 15/03/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 804/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 26/02/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 583/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 29/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 4735/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 13/12/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 4446/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 09/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 4004/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 11/10/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 3635/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 11/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 3242/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 09/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 2881/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 2114/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 09/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 1720/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI