Trang chủ Tags Bình Dương

Tag: Bình Dương

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Dương: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 11/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 3242/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 09/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 2881/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 2114/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 09/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 1720/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 07/04/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 1392/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 09/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 882/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 09/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 495/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 30/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 5698/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

HDSD Bình Dương: đơn giá nhân công 5720/QĐ-SXD ngày 30/12/2022.

Ngày 30/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 10 và 11 năm 2022

Ngày 09/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 5313/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI