Trang chủ Tags Bình Dương

Tag: Bình Dương

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Dương: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 4, 5 và 6 năm 2022

Ngày 14/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 2795/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 12/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 1219/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 12/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 1219/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 12/04/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 1219/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 31/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 4525/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 31/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 4525/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 31/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 4525/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 29/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 3502/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 5, 6, 7 và 8 năm 2021

Ngày 24/09/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 3075/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

HDSD Bình Dương: đơn giá nhân công 2640/QĐ-SXD ngày 02/08/2021.

Ngày 02/08/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI