Trang chủ Tags Bình Dương

Tag: Bình Dương

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bình Dương: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 29/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 3502/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 5, 6, 7 và 8 năm 2021

Ngày 24/09/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 3075/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

HDSD Bình Dương: đơn giá nhân công 2640/QĐ-SXD ngày 02/08/2021.

Ngày 02/08/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương...

Bình Dương – Giá vật liệu tháng 1, 2, 3 và 4 năm 2021

Ngày 13/05/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 1560/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 5188/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Đơn giá Bình Dương 2020: quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh...

HDSD Bình Dương: giá nhân công 5190/QĐ-SXD quý 4 năm 2020.

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định số 5190/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng...

Bình Dương – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 14/10/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 3968/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Bình Dương – Giá nhân công 3807/QĐ-SXD quý 1,2,3; giá ca máy và thiết...

Ngày 30/09/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định số 3807/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng...

Bình Dương – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày 31/7/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 2866/CBG-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI