Đơn giá Tuyên Quang 2020: quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020

3965
Na Hang

Ngày 28/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quyết định số 667/QĐ-UBND

Bộ đơn giá gồm 05 tập:

1. Đơn giá Phần xây dựng.

2. Đơn giá Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.

3. Đơn giá Phần khảo sát xây dựng công trình.

4. Đơn giá Phần sửa chửa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

5. Đơn giá Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định số 667/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!