Sửa lỗi #NAME? ở ô tiền bằng chữ khi xuất dự toán ra Excel

6490

Khi xuất dự toán ra Excel, một số người dùng gặp phải lỗi #NAME? ở ô tiền bằng chữ như hình dưới:

Nguyên nhân của vấn đề này là do chế độ macro chưa được bật. Dưới đây là cách bật macro trên Excel 2007, 2010 và 2013:

  • Excel 2007: nhấn vào biểu tượng Office (góc trên tay trái) => chọn Excel Options => chọn Trust Center => nhấn Trust Center Settings
  • Excel 2010: nhấn vào menu File => chọn Options => chọn Trust Center => nhấn Trust Center Settings
  • Excel 2013: nhấn vào biểu tượng Open Other Workbooks => chọn Options => chọn Trust Center => nhấn Trust Center Settings

Trong cửa sổ Trust Center Settings => chọn Macro Settings ở danh sách bên trái => chọn Enable All Macros => bấm OK => Khởi động lại Excel thay đổi vừa rồi có tác dụng.