Đơn giá Bến Tre 2022: quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 20/12/2022.

5910
Sân chim Vàm Hồ

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo quyết định số 2906/QĐ-UBND

Bộ đơn giá gồm 06 tập, chia làm 3 vùng gồm Vùng 2, Vùng 3 và Vùng 4:

1. Đơn giá Phần xây dựng.

2. Đơn giá Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.

3. Đơn giá Phần khảo sát xây dựng công trình.

4. Đơn giá Phần sửa chửa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

5. Đơn giá Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

6. Đơn giá Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định số 2906/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!