HDSD Cà Mau: đơn giá nhân công, giá ca máy 258/QĐ-SXD năm 2022

4607
DCIM\100MEDIA\DJI_0030.JPG

Ngày 28/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2022 theo quyết định số 258/QĐ-SXD

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người bấm vào “Chọn đơn giá” và đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình dưới trước khi sử dụng phần mềm.

Hướng dẫn sử dụng cơ bản:

1. Nhập mã hiệu, khối lượng công tác ở bảng Công trình: sẽ chưa có sẵn giá nhân công, máy thi công.

2. Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL

3. Sang bảng Nhân công/Tính lương

4. Sang bảng Máy thi công/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

5. Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

6. Sau khi lắp đủ giá Vật liệu, Nhân công, Máy thi công thì bảng công trình sẽ có đủ giá cho các Công tác:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!