Trang chủ Tags Cà Mau

Tag: Cà Mau

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Cà Mau: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 10/05/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 1480/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 10/04/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 1111/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 717/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 10/02/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 353/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 12 năm 2022

Ngày 28/12/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 4945/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Đơn giá DVCI Cà Mau 2022: quyết định 2856/QĐ-UBND ngày 30/11/2022.

Ngày 30/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 12/12/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 4638/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 10 năm 2022

Ngày 09/11/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 3848/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày 14/10/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 3532/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

HDSD Cà Mau: đơn giá nhân công, giá ca máy 258/QĐ-SXD năm 2022

Ngày 28/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI