Trang chủ Tags Cà Mau

Tag: Cà Mau

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Cà Mau: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 1639/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

Ngày 09/04/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 1212/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

Ngày 08/03/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 727/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 1 năm 2024

Ngày 07/02/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 444/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày 27/12/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 4858/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 08/12/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 4545/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 23/11/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 4342/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 10/10/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 3703/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 3031/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 10/08/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 2648/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI