Trang chủ Tags Cà Mau

Tag: Cà Mau

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Cà Mau: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

HDSD Cà Mau: đơn giá nhân công, giá ca máy 634/QĐ-SXD năm 2020

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây...

Cà Mau – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày 15/10/2020, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 03/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

Cà Mau – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày 25/9/2020, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 02/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

Cà Mau – Giá vật liệu quý 1 năm 2020

Ngày 20/4/2020, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 01/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 12 năm 2019

Ngày 15/01/2020, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 12/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 9 năm 2019

Ngày 15/10/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 09/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 8 năm 2019

Ngày 15/09/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 08/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 7 năm 2019

Ngày 15/08/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 07/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 6 năm 2019

Ngày 15/07/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 06/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 5 năm 2019

Ngày 15/06/2019, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 05/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI