Trang chủ Tags Cà Mau

Tag: Cà Mau

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Cà Mau: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày 23/11/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 4342/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày 10/10/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 3703/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 08/09/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 3031/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 10/08/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 2648/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 10/07/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 2232/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 09/06/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 1824/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 10/05/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 1480/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 10/04/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 1111/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 2 năm 2023

Ngày 10/03/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 717/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 1 năm 2023

Ngày 10/02/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 353/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI