Trang chủ Tags Cà Mau

Tag: Cà Mau

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Cà Mau: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 08/07/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 2046/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 10/06/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 1693/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 10/05/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 1297/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 08/04/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 939/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 10/03/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 636/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 10/02/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 336/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 10/01/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 57/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 10/12/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 3610/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 10 năm 2021

Ngày 10/11/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 3231TB/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 9 năm 2021

Ngày 11/10/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 2828/TB-SXD. Về việc công bố giá một...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI