HDSD Hậu Giang 2022: đơn giá nhân công, giá ca máy 84/QĐ-SXD.

6058

Ngày 15/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quyết định số 84/QĐ-SXD

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người bấm vào “Chọn đơn giá” và đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình dưới trước khi sử dụng phần mềm.

Hướng dẫn sử dụng cơ bản:

1. Nhập mã hiệu, khối lượng công tác ở bảng Công trình: sẽ chưa có sẵn giá nhân công, máy thi công.

2. Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL

3. Bảng Nhân công/Tính lương

4. Sang bảng Máy thi công/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

5. Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

6. Sau khi lắp đủ giá Vật liệu, Nhân công, Máy thi công thì bảng công trình sẽ có đủ giá cho các Công tác:

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!