Trang chủ Tags HDSD Hậu Giang

Tag: HDSD Hậu Giang

HDSD Hậu Giang 2022: đơn giá nhân công, giá ca máy 84/QĐ-SXD.

Ngày 15/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi...

HDSD Hậu Giang 2020: đơn giá nhân công, giá ca máy 172/QĐ-SXD

Ngày 22/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI