HDSD Hà Nam: đơn giá nhân công, giá ca máy 1698/QĐ-UBND năm 2022.

4061
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ngày 08/09/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố đơn giá nhân công xây dựng và Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo quyết định số 1698/QĐ-UBND

Lưu ý: để dễ sử dụng, mọi người bấm vào “Chọn đơn giá” và đọc nội dung ở cột “Thuyết minh” như hình dưới trước khi sử dụng phần mềm.

Hướng dẫn sử dụng cơ bản:

1. Nhập mã hiệu, khối lượng công tác ở bảng Công trình: sẽ chưa có sẵn giá nhân công, máy thi công.

2. Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ CSDL

3. Sang bảng Nhân công/Tính lương

4. Sang bảng Máy thi công/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

5. Trở lại bảng Công trình/tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,M” và làm theo thông báo hướng dẫn hiện ra tiếp theo sau đó.

6. Sau khi lắp đủ giá Vật liệu, Nhân công, Máy thi công thì bảng công trình sẽ có đủ giá cho các Công tác:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!