Trang chủ Tags Hà Nam

Tag: Hà Nam

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hà Nam: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hà Nam – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 30/03/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 591/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Đơn giá Hà Nam 2020: quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020.

Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 28/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 2892/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

HDSD Hà Nam: đơn giá nhân công 2209/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 27/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá nhân công tư vấn...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 3 năm 2020

Ngày _/9/2020, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số _/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 2 năm 2020

Ngày _/6/2020, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số _/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 1 năm 2020

Ngày 27/3/2020, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 550/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 30/12/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 2540/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 3 năm 2019

Ngày 27/9/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1785/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 2 năm 2019

Ngày 27/6/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1092/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI