Trang chủ Tags Hà Nam

Tag: Hà Nam

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hà Nam: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hà Nam – Giá vật liệu quý 1 năm 2024

Ngày 10/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 903/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 4 năm 2023

Ngày 09/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 47/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 3 năm 2023

Ngày 27/09/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 2433/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 01/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1896/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 2 năm 2023

Ngày 27/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1556/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu tháng 4 và 5 năm 2023

Ngày 02/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1346/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 1 năm 2023

Ngày 27/03/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 654/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 4 năm 2022

Ngày 27/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 3604/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 27/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 2452/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

HDSD Hà Nam: đơn giá nhân công, giá ca máy 1698/QĐ-UBND năm 2022.

Ngày 08/09/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố đơn giá nhân công xây dựng và Bảng giá ca máy và...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI