Trang chủ Tags Hà Nam

Tag: Hà Nam

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hà Nam: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Hà Nam – Giá vật liệu quý 1 năm 2020

Ngày 27/3/2020, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 550/CB-SXD. Về việc...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 4 năm 2019

Ngày 30/12/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 2540/CB-SXD. Về việc...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 3 năm 2019

Ngày 27/9/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1785/CB-SXD. Về việc...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 2 năm 2019

Ngày 27/6/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1092/CB-SXD. Về việc...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 1 năm 2019

Ngày 27/03/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 455/CB-SXD. Về việc...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 27/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 2429/CB-SXD. Về việc...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 27/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1675/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Đơn giá Hà Nam 2018: Quyết định số 1219/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 12/7/2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình -...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 27/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1021/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 27/03/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 426/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI