Trang chủ Tags Hà Nam

Tag: Hà Nam

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Hà Nam: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

HDSD Hà Nam: đơn giá nhân công, giá ca máy 1698/QĐ-UBND năm 2022.

Ngày 08/09/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố đơn giá nhân công xây dựng và Bảng giá ca máy và...

Hà Nam – Giá vật liệu tháng 8 năm 2022

Ngày 31/08/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 2193/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Hà Nam – Giá vật liệu tháng 7 năm 2022

Ngày 29/07/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1861/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 27/06/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1485/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 28/03/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 668/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 27/12/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 3100/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 28/09/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 2292/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Đơn giá Hà Nam 2020: quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 30/06/2021.

Ngày 30/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam - Phần Khảo...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 28/06/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1377/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Hà Nam – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 30/03/2021, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 591/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI