Đơn giá Hà Nam 2020: quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 30/06/2021.

3517
Mắm cáy Bình Lục

Ngày 30/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam – Phần Khảo sát xây dựng, Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng theo quyết định số 1097/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 03 phần:

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 1097/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!