Trang chủ Tags HDSD Hà Nam

Tag: HDSD Hà Nam

HDSD Hà Nam: đơn giá nhân công, giá ca máy 1698/QĐ-UBND năm 2022.

Ngày 08/09/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố đơn giá nhân công xây dựng và Bảng giá ca máy và...

Đơn giá Hà Nam 2020: quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 30/06/2021.

Ngày 30/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam - Phần Khảo...

Đơn giá Hà Nam 2020: quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020.

Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn...

HDSD Hà Nam: đơn giá nhân công 2209/QĐ-UBND năm 2020.

Ngày 27/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá nhân công tư vấn...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI