Đơn giá Hà Nam 2020: quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020.

3556
Cá kho làng Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam – Phần Xây dựng và Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình theo quyết định số 2622/QĐ-UBND

Bộ đơn giá gồm 03 phần:

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 2622/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!