Hướng dẫn áp dụng nghị định 68/2019/NĐ-CP trong Dự toán F1

6141

Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019, thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật kịp thời Nghị định trên. Cách áp dụng Nghị định này trong phần mềm F1 như sau:

1. Đến bảng TH dự toán hạng mục => Chọn mẫu Nghị định 68/2019

2. Bảng TH dự toán hạng mục theo đúng hướng dẫn:

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!