Nghị định 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Bấm vào đây để tải văn bản gốc Phần mềm dự toán F1 đã cập nhật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI