Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự...
Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019, thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP...
Nghị định 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Bấm vào đây để tải văn bản gốc Phần mềm dự toán F1 đã cập nhật...
Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI