Hướng dẫn thực hiện nghị định 63/2014/NĐ-CP về Luật đấu thầu

5147

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ các khoản mục liên quan trong bảng “Tổng mức đầu tư”, số liệu hoàn toàn tự động được tra cứu:

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1