Trang chủ Tags Tổng mức đầu tư

Tag: Tổng mức đầu tư

Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản...

Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Ngày 10 tháng 11 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 209/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản...

Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính

Ngày 26 tháng 12 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều...

Quyết định 79/QĐ-BXD: định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn...

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư...

Hướng dẫn thực hiện nghị định 63/2014/NĐ-CP về Luật đấu thầu

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI