Hướng dẫn thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015

3654

Ngày 20/03/2015, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2015.

* Lưu ý: thông tư này đã được thay thế bởi thông tư 05/2016/TT-BXD

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Mời bạn làm theo bước sau để áp dụng thông tư này bằng Phần mềm dự toán F1:

Vào bảng Nhân công -> bấm nút “Tính lương nhân công” -> chọn mẫu Thông tư 01/2015/TT-BXD. Sau đó chọn vùng tương ứng của công trình (vùng I, II, III, IV).

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!