HDSD Tây Ninh: giá nhân công 10/QĐ-SXD; giá ca máy 11/QĐ-SXD.

3923
Ốc Xu hấp Núi Bà

Ngày 18/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quyết định số 10/QĐ-SXD.

Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quyết định số 11/QĐ-SXD.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 10/QĐ-SXD và 11/QĐ-SXD để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán. Cách áp dụng như sau:

  1. Tại bảng Nhân công: nhấp chuột vào “Tính lương”/chọn Khu vực/Đồng ý. Trường hợp chưa hiện bảng tra theo văn bản 10/QĐ-SXD thì bạn bấm vào ô màu vàng chỗ “Vùng/Khu vực” rồi nhấp chọn “Tra theo văn bản”

2. Tại bảng Máy thi công: nhấp chuột phải vào trong lòng bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu – tất cả vật tư

Sau đó chọn Khu vực => Lắp giá vật tư

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!