HDSD Bạc Liêu – giá vật liệu, nhân công, ca máy hàng tháng năm 2020, 2021

2141
Bánh củ cải

Hàng tháng, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu sẽ công bố giá vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công

Như vậy, sẽ dùng định mức 10 để lắp giá cho cả 3 thành phần này để tính thành đơn giá đầy đủ của công tác, cách thực hiện như sau:

B1: Tra mã hiệu công tác và nhập khối lượng cho công tác ở bảng công trình

B2: Sang bảng Vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu:

  • – Chọn thời điểm, chọn khu vực rồi: lắp giá chi tiết
  • – Chọn giá vật liệu tương ứng (nếu có cùng vật liệu mà có nhiều giá thì sẽ chọn một giá phù hợp):
  • – Kết quả sau khi lắp giá thông báo vật liệu:

B3: Sang bảng Nhân công/Tính lương:

  • – Chọn vùng/khu vực:

– Xác nhận:

– Kết quả ở bảng Nhân công:

B4: Sang bảng Máy thi công/Nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu:

– Chọn vùng\lắp giá…: vì chỉ có 1 giá duy nhất nên khi ta chọn lắp giá trung bình, cao nhất hoặc thấp nhất đều được, đều cho ra cùng 1 con số

– Kết quả ở bảng Máy thi công:

B4: Trở về bảng Công trình/tích chọn: Tính đơn giá trực tiếp cho vật liệu, nhân công, máy/Yes

– Xác nhận:

– Như vậy, bảng công trình có đầy đủ đơn giá hiện tại mới nhất cho vật liệu, nhân công, máy thi công

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!