Trang chủ Tags Bạc Liêu

Tag: Bạc Liêu

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bạc Liêu: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 12 năm 2023

Ngày _/_/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số _/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 11 năm 2023

Ngày 11/12/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 1852/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 10 năm 2023

Ngày _/11/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số _/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 9 năm 2023

Ngày _/10/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số _/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 8 năm 2023

Ngày 13/09/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 1356/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 7 năm 2023

Ngày 11/08/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 1162/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 6 năm 2023

Ngày 11/07/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 975/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 08/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 792/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 4 năm 2023

Ngày 19/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 690/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 3 năm 2023

Ngày 14/04/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 482/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI