Trang chủ Tags Bạc Liêu

Tag: Bạc Liêu

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Bạc Liêu: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 11 năm 2022

Ngày 16/12/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 1755/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 9 năm 2022

Ngày _/_/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số _/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 6 năm 2022

Ngày 01/07/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 222/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 5 năm 2022

Ngày 01/06/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 173/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày 04/05/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 130/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Ngày 07/04/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 95/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 2 năm 2022

Ngày 01/03/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 51/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 1 năm 2022

Ngày 28/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 31/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 12 năm 2021

Ngày 05/01/2022, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 01/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bạc Liêu – Giá vật liệu tháng 11 năm 2021

Ngày 06/12/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Công bố số 551/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI